Skip to content

TEEMAT

Arjen turvaaja

Maailman paras arki luodaan sillä, että perhe ja työ on saumattomasti yhteensopiva paketti eri elämäntilanteissa, olkoon kyse sitten lasten tai omien vanhempien hoidosta oman työn ohessa. Erityislasten perheissä tämä korostuu entisestään.
Oikea-aikaiset tukitoimet ja riittävä ongelmien ennaltaehkäisy sinne perheen arkeen ovat yhteiskunnankin kannalta parasta ja kustannustehokkainta toimintaa.
Hyvinvoiva perhe = hyvinvoiva yhteiskunta.
”Sinun arkesi on jonkun lapsuus” – mottoa kannan mukanani!

Parasta työelämää

Palkalla on tultava toimeen. Työntekijän pitää voida uskoa toimeentuloonsa. Nykyajan pirstalainen työelämä (silppu-, pätkä-, osa-aikatyö) ei palvele perheitä eikä tuo turvaa toimeentulosta ja tulevaisuudesta.

Enemmän toimenpiteitä parempiin työolosuhteisiin ja työssäjaksamiseen.
Joillakin on liikaa työtä, joillakin liian vähän. Työpanoksen tulee jakautua tasaisemmin. Työuupumuksesta on tullut uusi kansantauti, miten tähän vastataan? Työelämä kuuluu myös heille, jotka voivat antaa vain osan täydestä työpanoksesta.

Työn ja tulevaisuuden tekijä

Suomi, teollisuudelle houkutteleva investointikohde

• Teollisuuden kustannukset koostuvat energiasta, logistiikasta, raaka-aineista ja komponenteista sekä investoinneista ja niiden rahoituksesta. Näiden menojen on oltava kohtuullisella tasolla kilpailijamaihin verrattuna, jotta Suomi on teollisuudelle houkutteleva investointikohde.

• Vihreä siirtymä, kiertotalous ja kestävä kehitys on iso mahdollisuus teollisuudessa. Tätä kautta tulee uusia innovaatioita ja investointeja, jotka tuovat Suomeen lisää työtä ja työpaikkoja.

• Suomi on korkean osaamiseen maa. Osaava ja riittävä työvoima on yksi sen kulmakivistä. Jotta näin on jatkossakin, on etenkin ammatillisen koulutuksen tasoa nostettava ja sen rahoitus turvattava. Lisäksi täsmäkoulutusta eri kielillä tulee lisätä tämän hetken työvoimapula-aloille.